โทร 0-3951-1040 | มือถือ 08-7941-9259 | โทรสาร 0-3952-0214

Nurses Run For Health 28 Oct 2018 (แก้ไข)

การรับเสื้อ ให้รับที่รพ.ชลบุรี กลุ่มการพยาบาลค่ะ อยู่ตึกอำนวยการด้านหน้า เข้ามาหลังพระรูป ผ่านปชส.แล้วเลี้ยวซ้ายหน้าบันได เดินมาเกือบสุดทาง ติดกับร้านขายของค่ะ
😉ถ้าสมัครเป็นกลุ่ม ขอสำเนาบัตรปชช.ของคนมารับ
😊ถ้าสมัครส่วนตัว แต่ฝากคนอื่นมารับ ขอสำเนาบัตรปชช.ผู้สมัครและnoteมาว่าให้ใครมารับด้วยค่ะ

👉วันที่ 18-19 ต.ค.รับได้เวลา 14-20 น.
👉วันที่ 20-21 ต.ค.รับได้เวลา 9-18 น.
ท่านใดขัดข้องขอให้ประสาน นิภา 081-8615578 ...ไม่สะดวกในการรับหน้างาน ขอบคุณค่ะ 

รายละเอียดกติกานักวิ่ง แก้ไขรายชื่อ 10.5 กิโลเมตร+ไซต์เสื้อ แก้ไขรายชื่อ 5 กิโลเมตร+ไซต์เสื้อ แก้ไขรายชื่อ 2.5 กิโลเมตร+ไซต์เสื้อ 

 

ขอบพระคุณคะ

แอดมิน

Nurses Run For Health

"ขณะนี้ปิดการรับสมัครแล้วเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจมาสมัครเต็มจำนวนที่รับได้

สำหรับการขอรับเสื้อและหมวกจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเว็บไซต์"

 

 

ขอบพระคุณคะ

แอดมิน

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลในภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกทำการวิจัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถของพยาบาลที่ปฏิงานอยู่ในภาคตะวันออก ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการศึกษาทางการพยาบาล ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้การบริการและการวิจัยต่อไป สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุนๆ ละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด 

หนังสือเสนอชื่อพยาบาลทำความดี

เสนอชื่อพยาบาลที่ประกอบคุณงามความดีนอกเวลาปฏิบัติงาน

รายละเอียด 

หนังสือเชิญสมัครเลือกตั้ง

ขอความร่วมมือสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

รายละเอียด 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียดแผ่นผับ รายละเอียดการประชุม

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร Online

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร Online

รายละเอียด

ระเบียบสวัสดิการ

ระเบียบสวัสดิการ

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๕๙

download

ติดต่อเรา

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร 0-3951-1040 มือถือ 08-7941-9259 โทรสาร 0-3952-0214 e-mail : kes_kesinee@hotmail.com