โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

แบบแจ้งชื่อ พยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย COVID-19

 

 แบบแจ้งชื่อ พยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย COVID-19

MZ1

เอกสารแนบ : Download

ประกาศโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล พ.ศ. 2563

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญท่านส่งรายชื่อเสนอ โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล พ.ศ. 2563

ตามแบบฟอร์มในไฟล์ที่แนบมาดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 

 

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างสมรรถนะ

QR Code Docs

ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาให้ทุนวิจัย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

S  2203657S  2203659

View File

 ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่เพจ

#  https://www.facebook.com/groups/383596671743665/ 

 

คุณจตุพร หัวหน้าไอซียูศัลยกรรมและทีมไปเยี่ยมน้องสุวิมล

คุณจตุพร หัวหน้าไอซียูศัลยกรรมและทีมไปเยี่ยมน้องสุวิมล ที่ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ. อุบลราชธานีและได้รับมอบให้เป็นตัวแทนนำเงิน ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกและคกก.ไปให้น้องสุวิมล เรียบร้อยแล้ว

51304329 1897968453634684 7436629035712512000 n51492383 1897968476968015 393522744953667584 n

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สาขาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ. ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี

51405184 1897951196969743 4338835817083437056 n51407554 1897950980303098 8370255733593210880 n51987087 1897950936969769 4459194394288848896 n51513510 1897950970303099 6937370896080306176 nS  9297949

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2/ 2562

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2/ 2562 เพื่อนำสเนอแผนการดำเนินงานของสมาคมพยาบาล ฯ สาขาภาคตะวันออก ปี 2562-2564 ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ณ.ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล โรงพยาบาลชลบุรี  9 กุมภาพันธ์ 2562

S  9297945

S  9297948

S  9297946

 S  9297949S  9297947

หนังสือเชิญสมัครเลือกตั้ง

ขอความร่วมมือสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

รายละเอียด 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ

รายละเอียดแผ่นผับ รายละเอียดการประชุม

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร Online

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร Online

รายละเอียด

ระเบียบสวัสดิการ

ระเบียบสวัสดิการ

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๕๙

download

ติดต่อเรา

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 36 ถ.เลียบเนิน

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3932-5781 ต่อ 1123 โทรสาร. 0-3932-4379 E-mail : admin@pnc.ac.th