โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

สัปดาห์วันพยาบาลสากล 10-16 พฤษภาคม 2564

185816732 302451038050228 3637922770939213078 n

ลิ้งค์กิจกรรมวันพยาบาลสากล

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

 

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อพิจารณา "รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564"

 

หมดเวลารับการเสนอชื่อสาขาภาคตะวันออก

PANG98-01-768x384

เอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์

ประกาศการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น 2564

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย แก่ โรงพยาบาลสนาม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

148948

วันที่ 12 มกราคม 2564

ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

เป็นตัวแทนสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออก

มอบ mask N95 จำนวน 250 ชิ้นมูลค่า 8,062.45 บาท ให้กับ รพ.สนาม จ้งหวัดจันทบุรี

150448

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี  เป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สาขาภาคตะวันออก มอบหน้ากากอนามัย N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชลบุรีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในระหว่างที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดย พญ. จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการ และ คุณสุปราณี ศรีพลาวงษ์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี เป็นตัวแทนรับมอบในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 8:00 น. ณ โรงพยาบาลชลบุรี

IMG 0372

มอบ N95

ลิงค์สมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

สมัครสมาชิก

1607071119002

ประกาศผลพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563

ประกาศผลพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล

ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล พ.ศ. 2563

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญท่านส่งรายชื่อเสนอ โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล พ.ศ. 2563

ตามแบบฟอร์มในไฟล์ที่แนบมาดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 

 

ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ปี พ.ศ.2563

ประกาศผลการวิจัย ๒๕๖๓ Page1

 เพิ่มเติม

 เกี่ยวกับคุณสมบัติ

 

ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาให้ทุนวิจัย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

S  2203657S  2203659

View File

 ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่เพจ

#  https://www.facebook.com/groups/383596671743665/ 

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ผ่านระบบรับสมัคร Online

รายละเอียด

ติดต่อเรา

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่ 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เลขที่ 36 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
22000

 โทร. 0-3932-5781 ต่อ 1123 E-mail : admin@pnc.ac.th , wilawan1@pnc.ac.th