โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย แก่ โรงพยาบาลสนาม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

148948

วันที่ 12 มกราคม 2564

ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เป็นตัวแทนสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออก

มอบ mask N95 จำนวน 250 ชิ้นมูลค่า 8,062.45 บาท ให้กับ รพ.สนาม จ้งหวัดจันทบุรี

IMG 0372

150448

มอบ N95

ลิงค์สมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

สมัครสมาชิก

1607071119002

แบบฟอร์มเสนอชื่อพยาบาลที่ประกอบคุณงามความดี

Written by Super User. Posted in Uncategorised.

แบบฟอร์มเสนอชื่อพยาบาลที่ประกอบคุณงามความดี

กำหนดส่งรายชื่อภายใน 30 พฤศจิกายน 2562

ใบเสนอชอพยาบาลทประกอบคณงามความด Page 1