โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

โครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

ในวาระเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

เรื่อง “พลังพยาบาลสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยวิถีการดูแลตนเอง”

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

หมดเขตรับสมัคร 5 พฤศจิกายน 2563

 กำหนดการประชุม610-789
เอกสารโครงการประชุมวิชาการ

โบรชัวร์วิชาการ

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาดูงานสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

Written by Super User. Posted in cat-allnew.

singkopo

ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่
คุณอิชยา สุวรรณกุล โทรฯ 089 8965501 หรือ ดร. วรรณี เดียวอิศเรศ ม บูรพา โทรฯ 082 9933483 ภายใน 15 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งสองท่านจะแจ้งให้ทรายภายหลัง

เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

Written by Super User. Posted in cat-allnew.

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง

"การพยาบาลไทย : ก้าวอย่างไรสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 

 

 

ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ”ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน” 

แผ่นพับประชุมวิชาการ | แบบฟอร์มส่งผลงานวิจัย&นวัตกรรมฝ่ายวิจัยสมาคมฯ สา (2560) | หนังสือประชุมวิชาการ