โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

โทร 039-325781 ต่อ 1123 | โทรสาร 039-324379

ติดต่อสมาคม

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

ติดต่อเรา

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 36 ถ.เลียบเนิน

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3932-5781 ต่อ 1123 โทรสาร. 0-3932-4379 E-mail : admin@pnc.ac.th