โทร 039-325781 ต่อ 1123 |  โทรสาร 039-324379

คลิกดูวิดิโอ "มุทิตาคารวะ แด่ พี่พยาบาลเกษียณอายุราชการ" ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยใจ ❤️ เพราะหัวใจเราผูกกัน

คลิกดูวิดิโอ "มุทิตาคารวะ แด่ พี่พยาบาลเกษียณอายุราชการ" ที่ภาพ 


16699678478112

คลิกดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออก กลางปี 2565 ได้แล้ว

 

รวมภาพกิจกรรม

"ปลุกพลังชีวิต พิชิตอุปสรรค อย่างยั่งยืน"

วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสมาคมฯได้ที่ FB Fanpage คลิก!!

 -01

รวมภาพบรรยากาศ ปลุกพลังชีวิต คลิก!!

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรม ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ดาวน์โหลด!!

คลิปวิดิโอผลงานผู้เข้าประกวดโครงการ "เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น"

 

ท่านสามารถกดลิงก์นี้ดูคลิปวิดิโอผลงานผู้เข้าประกวดโครงการ "เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น"

ประกาศผลตัดสินผู้ได้รับรางวัล "ในวันพยาบาลแห่งชาติ" 21 ตุลาคม 2565

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา ภาคตะวันออก 

 

รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

 

รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

 รายละเอียด คลิก!!  

 breast

 

 

 national nurses day 2 1000x667px

บทเพลง ผู้หญิงสีขาว

โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา ภาคตะวันออก

(ผู้จัดทำวิดิโอ : Nurse Soulciety www.nursesoulciety.com) 

 

ประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก วาระปี พ.ศ.2565-2567

และ

ขอแสดงความยินดีกับ

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

วาระปี พ.ศ.2565-2567

 messageImage 1637825142823

0001

 ปกคำสอนขนเวบ

E-book

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ

นางสาวปัทมา พรมวงษา และครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

4

 

ขอส่งกำลังใจ และคำชื่นชมในความเสียสละของทีมนักรบชุดขาว รพ.พระปกเกล้า 

จังหวัดจันทบุรี และ รพ.ตราด จังหวัดตราด

1

1.2

ขอแสดงความชื่นชม อาจารย์พยาบาล

คณะพยาบาลศาตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมเป็นพยาบาลอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของเขตปทุมวันและคลองเตย

ผ่านสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8-11 ,16,และ 20 พฤษภาคม 2564

S  16572436

รูปภาพเพิ่มเติม

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2517 ที่จังหวัดจันทบุรี โดยการริเริ่มของอาจารย์ปรุง โกมารทัต อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในสมัยนั้น ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และไม่สามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรให้มีการตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกขึ้น เหตุที่เลือกจังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล และสถานีอนามัยหลายแห่ง มีจำนวนพยาบาลมากพอสมควรที่จะตั้งใด้ การดูแลสมาชิกจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม 8 จังหวัด ในระยะแรกมีจังหวัดสมุทรปราการรวมอยู่ด้วย ต่อมาสมาชิกในเขตจังหวัดสมุทรปราการได้ขอย้ายไปรวมตัวกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพฯมากกว่า สมาคมจึงมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบในการดูแลปัจจุบัน 7 จังหวัด

 

พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวัน "พยาบาลแห่งชาติ" และเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา สมาคมพยาบาลฯ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศล
         

ในโอกาสนี้สมาคมฯ โดยนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คุณอุดม สภาไตร และกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ ได้เลือกให้ "ต้นปีบ" จึงเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของพยาบาล
         

โดยเป็นมติจากการประชุมพยาบาลแก่งชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อ 2 พฤษจิกายน 2534 ซึ่งมีมติเห็นชอบ